Konfigurationer och inställningar

Standardinstallation

Ochno Power Conference ansluts till skärm eller projektor med HDMI och till USB-utrustning via USB-A porten märkt USB Pass-Through. Om LED-knappar används så ansluts dessa till porten märkt LED Switch.

USB-C uttagen kan sedan anslutas till ett antal olika enheter och kablar beroende på vilka anslutningar man vill ha.

Ochno Socket: 1 meter långt USB-C uttag som fälls in i bordskivan. Uttaget finns med och utan integrerad knapp. Knappens funktion är programmeringsbar. Den kan t.ex. användas för att välja aktiv port och för att indikera vilken port som är aktiv för att visa bild.

Pull-out kablar: Standard är 2m långa USB-C kablar som kan dras igenom lämplig kabelgenomföring. Som option finns 3m långa USB-C kablar med inbyggd förstärkare.

Adapter: För att möjliggöra för äldre datorer att ansluta sig finns en adapter med USB-A och HDMI kontakter. USB-A kontakten behövs användas om anslutande enhet vil komma åt videokonferensutrustningen. Inga drivrutiner behövs för att denna ska fungera.

Trådlösa basstationer: Vill man även ha stöd för trådlös video och videokonferens så kan man ansluta systemets basstation till en ledig port. 

PC: I många konferensrum vill man ha en fast PC så att man inte behöver ta med sig en laptop. Mus och tangentbord kan anslutas via Ochno Power Conference och blir därmed även tillgängliga för anslutna bärbara datorer när dom aktiveras.

Ochno Management Console

För att utnyttja alla möjligheter med Ochno Power Conference så är det rekommenderat att man använder sig av programvaran Ochno Management Console för att optimera funktionaliteten för den specifika installationen.

När programmet är installerat och startat så ansluter man datorn till USB-C port 4 samt håller in systemknappen på baksidan av enheten i 3 sekunder. Då startas administrationsfunktionen i enheten och man kan börja administrera enheten.

Ytterligare instruktioner finns längre ner på sidan.

Växling

Ochno Power Conference kan automatiskt växla aktiv port när man ansluter en enhet till en USB-C port.

Denna funktion slås av eller på via inställningen Auto Switch.

När Auto Switch är aktiv så styr Default Port vilken port som aktiveras när man drar ut en enhet ur en port vilken är aktiv.

När Auto Switch är inaktiv definerar Default Port endast vilken port som är aktiv när enheten startas.

None betyder att ingen port är aktiv.

Microsoft Teams Room Integration

Ochno Power Conference kan användas för att möjliggöra flexibel BYOD (Bring Your Own Device) funktionalitet i en MTR (Microsoft Teams Room) installation.

Med funktionen MTR Ingest påslagen så ändras växlingsfunktion så att enheten kan befinna sig i två lägen:

MTR-Mode: Mötes körs från MTR-enheten och anslutna enheter som ansluts via dom 3 USB-C portarna delar sin bild i mötet.

BYOD-Mode: Mötet körs från någon av dom anslutna enheterna. All USB-utrustning som kameror och högtalare växling till aktivt ansluten enhet.

Man skiftar mellan MTR och BYOD mode antingen knapp eller från extern signal.

MTR Port konfigureras till den porten som är ansluten mot MTR PCn. Den LED-knappen som är associerad med den porten får rollen att växla mellan MTR och BYOD-mode.

Auto Switch kan vara på- eller avslaget för övriga 3 portar som vanligt.

More information

    Boka demo

      Join Ochno!